Praktiske opplysninger

SE-trening i Norge

Den første SE-utdanning i Norge begynte 26. august 2009 og ble fullført i mars 2012. Kull 2 begynte august 2011. Kullet var lite og ble satt på vent, noen studenter fullførte i Sverige våren 2014 mens en del studenter fullførte i 2015 i Oslo. Kull 3 begynte i Oslo mai 2013 og fullførte høsten 2015. Kull 4 startet våren 2015 og fullførte høsten 2017.

Kull 5 starter i Juni 2019 Kull 6 vil ha oppstart i løpet av 2021. Nærmere dato følger.

Lærer på Kull 5 er psykiater/psykoterapeut Urs Rentsch. SE-Introduksjonskurs må tas før opptak til SE-utdannelsen. Han blir også lærer på kull 6.

Informasjon om Urs Rentsch:

http://sepractitioner.membergrove.com/member-details.php?id=2836

Assistenter:

SE-Crew :

Psykolog Barbro Andersen, godkjent å gi gruppeveiledning på alle nivå

Assistenter godkjent til å gi individuelle sesjoner på alle nivå:

Unni Helno, psykomotorisk fysioterapeut er godkjent til å gi ind. sesjoner på alle nivå.

Sissel Tjelmeland, master i psykologi, gestaltterapeut , yogalærer og MBSR instruktør kan gi ind sesjoner på alle nivå.

Linde Borgen, Psykosyntese psykoterapeut er godkjent til å gi individuelle sesjoner på alle nivå på kull 5.

Rolf Petter Bergersen, Psyk. spl blir godkjent til å gi ind. sesjoner på alle nivå.

Juniorassistenter er assistenter under opplæring. Ikke godkjent til å gi krediterte veiledningssesjoner, men har bred og allsidig kompetanse innen sitt fagfelt. De vil også kunne gi individualsesjoner:

Spesialist i klinisk psykologi Lena Gundersen Jordmor /sykepleier Helene Habberstad

Videre finnes det norske assistenter bosatt i utlandet som kommer til Norge og kan tilby sesjoner:

Jørgen Thorkildsen, Kunst og Uttrykksterapeut er godkjent å gi individualsesjoner på alle nivå, samt å gi veiledning.

Anki Banks, Spes. ped og godkjent å gi sesjoner og veiledning på alle nivå.

Kari Slinning, Gestaltterapeut og sykepleier, godkjent å gi sesjoner og veiledning på alle nivå.

Taruno Steffensen, Addiktolog, godkjent å gi ind. sesjoner på alle nivå og å gi veiledning på gruppe nivå

Opplysninger om kostnader og krav til veiledning og egenbehandling

På kull 5 som starter opp i 2018 koster hver samling på 6 dager kr. 12500. Inkludert er kurskompendium. Lunsj er ikke inkludert i kursavgift.

Det må i tillegg beregnes utgifter til egenterapi og supervisjon. For tiden er prisen kr. 1000 for én time av ca. 55 minutters varighet.

Det kreves 18 timer individuelle sesjoner og 18 timer veiledning individuelt eller i gruppe for å bli sertifisert. Dette kravet vil likevel være gjenstand for individuell vurdering ved at enkelte studenter kan rådes til å ta flere veil timer eller gå i mer omfattende egenterapi dersom sertifisering tilkjennes.

Gruppesupervisjon: Beregning av supervisjonstimer:

1 time med 2-4 personer svarer til 3/4 times supervisjon.

1 time med 5-9 personer svarer til 1/2 times supervisjon.

3 timer med mere enn 9 personer svarer til 1/1 times supervisjon.

3 timer av gruppeveiledning må tas med godkjent internasjonal lærer. Da tilkjennes 3 timer gruppeveieldning 1 times godkjenning.

Kull 5 : 2019-2021: Opptakskrav og søknad. Inntak er nå i gang.

Kull 5 starter opp våren 2019

SE-utdannelsen er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs for den kliniske spesialitet. Den er også godkjent for vedlikehold av den Psykomotoriske fordypning for fysioterapeuter.

Beginning 1: 2.-7.juni 2019: Lærer Psykiater Urs Rentsch. Her finner du informasjon om Urs og andre SE-lærere: https://traumahealing.org/learn-se/

Beginning 2: 26.-31. August 2019. Lærer Psykiater Urs Rentsch

Intermediate 1 Vår 2020 Lærer Urs Rentsch

Intermediate 2: Høst 2020.Lærer Urs Rentsch

SE-trener psykiater, psykoterapeut og homeopat Urs Rentsch fra Sveits kan du lese mer om her: https://traumahealing.org/learn-se/#faculty

Underviser på Advanced 1 og 2:Ikke avklart. Advanced 1. høst 2020 Advanced 2. vår 2021

Utdannelsessted: Clarion Collection hotell Savoy ,Oslo

Bestilling av lunsj, kost og losji må reserveres og dekkes av studenten selv.

Pris per kurs Kull 5: 12500 kr per kurs, dvs. 25000 kr for 12 dager på hvert modul. Hvert kurs er seks fulle undervisningsdager.

Utdannelse som Somatic Experiencing® Practitioner er en påbyggingsutdanning som forutsetter grunnutdanning innen et helse- og sosialfaglig område, og/eller psykoterapeutisk trening og erfaring eller tilsvarende. SEPs kan være psykologer,leger, psykoterapeuter, kiropraktorer, fysio- og ergoterapeuter, sykepleiere samt kliniske sosionomer.

Alle kandidater til SE-utdannelsen må først ha deltatt på et Introduksjonskurs.

Du søker om opptak på utdannelsens Beginning level og binder deg til ett år av gangen, dvs to kurs. Når de to første kurs på Beginning level er gjennomført, har du rett til å fortsette på utdannelsens neste nivå. Intermediate level. Deretter følger to kurs på Advanced level. Et visst antall timer egenbehandling og supervisjon må gjøres på hvert nivå før man går videre til neste. Disse krav finner du ved å klikke på tittelen "Utdannelsen" høyere opp på denne siden.

Du binder deg derfor kun til ett nivå (to kurs) om gangen. Prisen per kurs innebærer 6 dager med undervisning av Internasjonal SE-trener samt med en god oppfølging av assistentene under hele kurset, som bla gir feedback på praktiske øvelser i smågrupper under kursene.

https://traumahealing.org/learn-se/

Frivillig arbeid som assistent.

Å delta som assistent på SE-utdannelsen er en gjensidig forpliktelse der en SEP kan gå inn i et et utdanningscrew og jobber frivillig over flere år. Det er ikke lønnet. Du får opplæring underveis og forplikter det til å holde deg ajour med videre postadvanced ws, egenbehandling og veiledning. Man får glede av fagutvikling og et varmt og vitaliserende felleskap. Vi er alle i en kontinuerlig utdannelse der vi bevissgjøres gruppeprosesser samtidig som vi følger med i utvikling av et viktig og spennende fagfelt. Vi ønsker trygge og autonome assistenter som vil bidra og engasjere seg, og som kan klare å styrke, berike og samarbeide bra med eksisterende assistent-crew. Når Juniorassistenten har assistert en utdanningsforløp på 3 år, vil det gis mulighet til å gi godkjente sesjoner. Da blir også hotell og mat betalt for assistenten og utgiftene blir ikke så store. Alle Assistenter må ha egen privatpraksis og kunne tilby sesjoner til studentene, samt ha arbeidet en stund som terapeut og SEP. Vi ønsker assistenter med fra hele landet.

Sist oppdatert: 20/09-2019 14:28

Traumeheling Norge