Praktiske opplysninger

SE-trening i Norge, et historisk tilbakeblikk

Den første SE-utdanning i Norge begynte 26. august 2009 og ble fullført i mars 2012. Kull 2 begynte august 2011. Kullet var lite og ble satt på vent, noen studenter fullførte i Sverige våren 2014 mens en del studenter fullførte i 2015 i Oslo. Kull 3 begynte i Oslo mai 2013 og fullførte høsten 2015. Kull 4 startet våren 2015 og fullførte høsten 2017.

Våren 2019 ble Traumeheling Norge DA avviklet, og Somatic Experiencing Instituttet Norge DA ble etablert, der Barbro Andersen fortsatte som eier sammen med Rolf Petter Bergersen.

Kull 5 startet i Juni 2019 Kull 6 vil ha oppstart i løpet av 2021. Nærmere dato følger.

Lærer på Kull 5 er psykiater/psykoterapeut Urs Rentsch. SE-Introduksjonskurs må tas før opptak til SE-utdannelsen. Han blir også lærer på kull 6.

Informasjon om Urs Rentsch:

http://sepractitioner.membergrove.com/member-details.php?id=2836

Vårt SE-Crew - Assistentene

Psykiater Alexa Haberthür, godkjent å gi gruppeveiledning på alle nivå. Tilbyr Ind. sesjoner. Hun er også lærer i biodynamisk kraniosakral terapi.

Psykolog Barbro Andersen, godkjent å gi gruppeveiledning på alle nivå. Tilbyr Ind. sesjoner.

Kari Slinning, Gestaltterapeut, godkjent å gi sesjoner og veiledning på alle nivå.

Assistenter godkjent til å gi individuelle sesjoner på alle nivå:

Sissel Tjelmeland, master i psykologi, gestaltterapeut , yogalærer og MBSR instruktør kan gi ind sesjoner på alle nivå.

Rolf Petter Bergersen, Psyk. spl. er godkjent til å gi ind. sesjoner på alle nivå.

Juniorassistenter er assistenter under opplæring. De er ikke godkjent til å gi krediterte veiledningssesjoner, men har bred og allsidig kompetanse innen sitt fagfelt. De vil kunne gi godkjente individualsesjoner:

Spesialist i klinisk psykologi Lena Gundersen og Jordmor /sykepleier Helene Habberstad

Opplysninger om kostnader og krav til veiledning og egenbehandling

På kull 6 med planlagt oppstart i 2021 koster hver samling på 6 dager kr. 15000. Inkludert er kurskompendium og tilgang til all undervisning, bortsett fra demoterapien på lukket webområde. Lunsj er ikke inkludert i kursavgift.

Det må i tillegg beregnes utgifter til egenterapi og supervisjon. For tiden er prisen kr. 1100 for én time av ca. 55 minutters varighet.

Det kreves 18 timer individuelle sesjoner og 18 timer veiledning individuelt eller i gruppe for å bli sertifisert. Dette kravet vil likevel være gjenstand for individuell vurdering ved at enkelte studenter kan rådes til å ta flere veil timer eller gå i mer omfattende egenterapi dersom sertifisering tilkjennes.

Gruppesupervisjon: Beregning av supervisjonstimer:

1 time med 2-4 personer svarer til 3/4 times supervisjon.

1 time med 5-9 personer svarer til 1/2 times supervisjon.

3 timer med mere enn 9 personer svarer til 1/1 times supervisjon.

3 timer av gruppeveiledning må tas med godkjent internasjonal lærer. Da tilkjennes 3 timer gruppeveiledning 1 times godkjenning.

Kull 5 : 2019-2021:

Kull 5 startet opp våren 2019

SE-utdannelsen er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs for den kliniske spesialitet. Den er også godkjent for vedlikehold av den Psykomotoriske fordypning for fysioterapeuter.

Intermediate 1: 18-23 mars 2020. Lærer psykiater Urs Rentsch

Intermediate 2: 31 aug - 5 sept 2020. Lærer psykiater Urs Rentsch

SE-trener psykiater, psykoterapeut og homeopat Urs Rentsch fra Sveits kan du lese mer om her: https://traumahealing.org/learn-se/#faculty Utdannelsessted: Clarion Collection hotell Savoy ,Oslo

Bestilling av lunsj, kost og losji må reserveres og dekkes av studenten selv.

Pris per kurs Kull 5: 13500 kr per kurs, dvs. 27000 kr for 12 dager på Intermediate Level. Hvert kurs er seks fulle undervisningsdager.

Utdannelse som Somatic Experiencing® Practitioner er en påbyggingsutdanning som forutsetter grunnutdanning innen et helse- og sosialfaglig område, og/eller psykoterapeutisk trening og erfaring eller tilsvarende. SEPs kan være psykologer,leger, psykoterapeuter, kiropraktorer, fysio- og ergoterapeuter, sykepleiere samt kliniske sosionomer.

Alle kandidater til SE-utdannelsen må først ha deltatt på et Introduksjonskurs.

Du søker om opptak på utdannelsens Beginning level og binder deg til ett år av gangen, dvs to kurs. Når de to første kurs på Beginning level er gjennomført, har du rett til å fortsette på utdannelsens neste nivå. Intermediate level. Deretter følger to kurs på Advanced level. Et visst antall timer egenbehandling og supervisjon må gjøres på hvert nivå før man går videre til neste. Disse krav finner du ved å klikke på tittelen "Utdannelsen" høyere opp på denne siden.

Du binder deg derfor kun til ett nivå (to kurs) om gangen. Prisen per kurs innebærer 6 dager med undervisning av Internasjonal SE-trener samt med en god oppfølging av assistentene under hele kurset, som bla gir feedback på praktiske øvelser i smågrupper under kursene.

https://traumahealing.org/learn-se/

Frivillig arbeid som assistent.

Å delta som assistent på SE-utdannelsen er en gjensidig forpliktelse der en SEP kan gå inn i et utdanningscrew og jobber frivillig over flere år. Det er ikke lønnet. Du får opplæring underveis og forplikter det til å holde deg ajour med videre postadvanced ws, egenbehandling og veiledning. Man får glede av fagutvikling og et varmt og vitaliserende felleskap. Vi er alle i en kontinuerlig utvikling der vi bevissgjøres på mange nivå, samtidig som vi følger med i utvikling av et viktig og spennende fagfelt. Vi ønsker trygge og autonome assistenter som vil bidra og engasjere seg, og som kan styrke, berike og samarbeide bra med eksisterende assistent-crew. Alle assistenter må ha egen privatpraksis og skal kunne tilby sesjoner til studentene, samt ha arbeidet en stund som terapeut og SEP. Vi ønsker frivillige assistenter med fra hele landet.

Sist oppdatert: 20/01-2020 17:00

Traumeheling Norge