Utdannelsen

Oppstart Kull 6

Kull 6 Starter opp i løpet av 2021. Vi jobber nå med rekruttering til det nye SE-kullet. For å bli tatt opp på SE-utdannelsen må du ha deltatt på ett introduksjonskurs i SE.

Oppbygging av utdannelse til Somatic Experiencing Practitioner

Søknad kan sendes inn via våre websider.

Utdanningen består av tre moduler: Beginning-, Intermediate- og Advanced level. Hvert nivå består av level I og II.

Den er av tre års varighet med gjennomføring av en modul per år. Dette foregår ved to kurs vår og høst, til sammen 12 dager. 216 undervisningstimer over tre år. Det kreves 18 timer egenterapi og 18 timer supervisjon for å bli godkjent Somatic Experiencing terapeut.

Faglig innhold Beginning I og II

På denne modul får du innføring i de grunnleggende prinsippene og ferdighetstrening i det terapeutiske arbeidet med metoden.

 • Traumets fysiologiske bakgrunn
 • Skape et sikkert rom (safe place), finne og støtte de sunne forsvarsreaksjoner i kroppen, støtte og fremme klientens styrke og kontroll.
 • Spore kroppens naturlige evne til forløsning av traumer, dosere intervensjoner slik at klienten ikke overveldes (titrering) og etablere kontinuitet gjennom klientens opplevde, kroppslige fornemmelser.
 • Etablere og fullføre orienterings- og forsvarsreaksjoner, samt lære og få erfaring med å utlade overskuddsenergi.
 • Koplingsdynamikk, SIBAM, (som er elementer i den indre opplevelse) og integrasjon av opplevde polariteter for å gjenskape kroppens naturlige selvregulering.
 • Identifisere, normalisere og stabilisere traumatiske reaksjoner.
 • Retraumatisering og falsk hukommelse.
 • Adskille angst fra ubevegelighet, skape, gjenetablere og vedlikeholde sunne grenser.
 • Traumers transformerende kvaliteter.
 • Integrasjon av traumearbeid i den løpende terapi.
 • Korttidsløsninger til både akutte og kroniske symptomer.

Faglig innhold Intermediate I og II

På denne modul vil forskjellige kategorier av og årsaker til traumatisk sjokk bli undersøkt og hvordan de virker veldig forskjellig på nervesystemet. Spesifikk anbefalt behandling av de ulike tilfellene blir gjennomgått, demonstrert og prøvet ut selv.

 • Altomfattende forhøyet autonomt alarmberedskap. (GHIA)-Global High Intensity Activation. Eks.: Tidlige traumer som komplisert svangerskap, komplisert fødsel, høy feber, oksygentap og anestesi.
 • Traumer og angrep man ikke kan unnslippe. Eks. ran, voldtekt, terrorangrep, krig.
 • Fysisk skade. Eks. forbrenning, narkose, operasjon.
 • Skader med høy slagkraft og sviktende mulighet til fysisk forsvar. Eks. hodeskader etter fall, skiulykker og bilulykker.
 • Utviklingstraumer og emosjonelle traumer. Eks. omfattende omsorgssvikt, tap av foreldre som barn, sykehus og barnehjemsopphold.
 • Naturkatastrofer. Eks. tsunami, orkaner, jordskjelv.
 • Tortur og rituelt misbruk. Eks. krigstortur, konsentrasjonsleir.

Faglig innhold Advanced I og II

På denne modul blir det undervist i de mer forfinede deler av Peter A. Levines teori og metode, samt i temaer som fortsatt er under utvikling.

 • Forholdet mellom traumer og ulike kliniske syndromer. Eks. høyt blodtrykk, migrene, astma, fibromyalgi og pseudoepileptiske anfall.
 • Ytterligere fordypning og integrasjon av Somatic Experiencing® teori og praksis med dine egne terapeutiske spesialfelt og integrering i andre teoretiske modeller.
 • Somatic Experiencing® også som kroppsterapeutisk intervensjon og dens praktiske anvendelse i relasjon til forskjellige traumekategorier.
 • Integrering og klinisk anvendelse av kunnskap fra nyere nevrobiologisk og nevrofysiologisk forskning.
 • Arbeide med somatisk resonans.
 • Spesielle emner, blant annet arbeide med fødsel, barn og spebarn.

Krav til egenterapi og supervisjon

Supervisjon kan tas individuelt eller i gruppe. Et visst antall skal dog tas individuelt. Et visst antall timer av gruppesupervisjonen skal foregå med en internasjonal lærer som superviser. Dette kan gjøres hos underviser eller en seniorassistent som følger utdanningen, eller utenom utdanningssamlingene når disse gjester Norge med selvstendige kurs.

Krav til antall timer på hvert utdanningsmodul

Beginning: 5 timer egenterapi og 5 timer supervisjon.

Intermediate: 8 timer egenterapi og 5 timer supervisjon.

Advanced: 5 timer egenterapi og 8 timer supervisjon.

Det tilbys individulterapi og supervisjon individuelt og i gruppe i forbindelse med utdanningssamlingene. I tillegg er flere assistenter tilgjengelig mellom samlingene og kan tilby dette.

Betingelser

Du binder deg med kontrakt til en modul om gangen, med mindre noe annet er avtalt.

For å bli sertifisert som Somatic Experiencing ® Practitioner (SEP), skal hele utdanningen med det nødvendige antall egenterapi- og supervisjonstimer være gjennomført.

Uteblivelse fra undervisningen kompenseres ved at tapte dager tas på samme nivå i en annen utdanningssamling. Eventuelt dersom uteblivelsen er en dag eller to, ved å se opptak av undervisningen på lukket studentweb. I siste tilfelle kreves 1 time supervisjon pr. tapt dag til demonstrasjon og instruksjon i kursdagens praktiske øvelser. Dette må betales av studenten.

Sist oppdatert: 20/09-2019 14:25

Traumeheling Norge